zatvori X  
< >
  Reklamna tabla - forex, kombinovano katovana folija i štampa na ploteru